Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/korpholmenvarmdo.se/public_html/wp-content/themes/suffusion/functions/media.php on line 666

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/korpholmenvarmdo.se/public_html/wp-content/themes/suffusion/functions/media.php on line 671

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/korpholmenvarmdo.se/public_html/wp-content/themes/suffusion/functions/media.php on line 684

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/korpholmenvarmdo.se/public_html/wp-content/themes/suffusion/functions/media.php on line 689

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/korpholmenvarmdo.se/public_html/wp-content/themes/suffusion/functions/media.php on line 694
Behandling av personuppgifter – Korpholmens samfällighetsförening

Behandling av personuppgifter

 

Vem behandlar personuppgifter?
I Korpholmens samfällighetsförening behandlar de valda föreningsfunktionärerna (styrelse, revisorer, valberedning) personuppgifter. Aktuella namn: se senaste stämmoprotokoll.

Leverantören av webbhotellet (simply.com) är personuppgiftsbiträde enligt avtal med föreningen.

Vilka personuppgifter behandlas?
Föreningen behandlar personuppgifter med lagstöd. Fastigheterna anslöts till gemensamhetsanläggningen enligt lantmäteriförrättning och föreningen har därför lagstöd att behandla grundläggande uppgifter om sina medlemmar fastighetsägarna: fastighetsbeteckning, fastighetsägares namn, adress, e-post och telefonnummer. Uppgiftskälla är Lantmäteriets data om fastighetsägare (medlemmar), kompletterade av medlemmarna själva med sina kontaktuppgifter. För webbplatsen används s k cookies som lagras på användares dator eller mobila enhet.

Medlem som har användarkonto på föreningens webbplats får göra inlägg inom föreningens verksamhetsområde. Inläggen publiceras med användarnamn och aviseras till övriga medlemmar.

Ombud med fullmakt från fastighetsägare likställs med medlem vad gäller behandling av personuppgifter.

Varför behandlas personuppgifterna?
Föreningen använder uppgifterna i medlemsregistret enbart för internt bruk: skicka stadgeenliga kallelser, stämmohandlingar, faktura medlemsavgift, meddelanden om vägunderhåll etc till medlemmarna, i första hand med e-post. Cookies från webbplatsen används för statistik om webbplatsanvändningen.

Medlemmarna får använda kontaktuppgifterna i medlemsregistret för grannsamverkan, men får inte sprida föreningens register utanför medlemskretsen.

Var finns uppgifterna?
Personuppgifterna finns publicerade bakom inlogg på föreningens webbplats (medlemsregister och eventuella inlägg), i debiteringslängd, röstlängd och i protokoll.

Hur behandlas uppgifterna?
Personuppgifterna behandlas på föreningens webbplats (bakom inlogg) och i föreningsfunktionärernas datorer och e-postkonton. Medlemmar som har fått inloggningsuppgifter till föreningens webbplats kan läsa medlemsregistret, protokoll, inlägg och kommentarer.

Hur länge sparas uppgifterna?
Personuppgifter sparas i medlemsregistret under tid som medlem är ägare till fastighet i gemensamhetsanläggningen och raderas därefter, förutsatt att ingen skuld till föreningen kvarstår. Personuppgifter för ombud sparas i medlemsregistret under tid som fullmakten gäller.

Debiteringslängd, röstlängd och protokoll sparas i 10 år från dagen för stämman, med hänsyn till Preskriptionslagen.

Eftersom föreningen behandlar personuppgifterna med lagstöd kan de inte tas bort så länge medlemskapet består. Egna inlägg på föreningens webbplats kan närsomhelst raderas av författaren.

Föreningsfunktionär får inte ha kvar samfällighetens personuppgifter efter uppdragets slut.