theneedle    sn_dropp-300x200

Välkommen till Korpholmen!

Vi är en samfällighetsförening med drygt 40 medlemmar.
Många av fastighetsägarna är dessutom medlemmar i Korpholmens båtklubb.

Kontakta samfällighetens styrelse.
Kontakta båtklubbens styrelse.