apr 262019
 

Vi har fått tips från kommunen att Trafikverket troligen ska hålla öppet hus 16 maj i Kommunhuset, Skogsbo. Vi vet inte hur det kommer att annonseras, ännu syns inget på https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-lan/Vag-222-Molnvik—Alstaket/ – men kolla igen i början av maj, gå till mötet och framför synpunkter!

Kommunens kunskap om Trafikverkets tidplan är f n:

  • Miljökonsekvensbeskrivning till Länsstyrelsen i augusti 2019
  • Kungörelse/granskning (vägplan) nov/dec 2019
  • Fastställelse (vägplan) 2020/21
  • Byggstart 2022/23
  • Färdigt 2025/26

Kommunens avsikt är anta detaljplanen samtidigt som vägplanen fastställs.

Hälsningar

Styrelsen genom Anders


[suffusion-the-author]

[suffusion-the-author display='description']